به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Death in Paradise

6.4 / 10Subtitle


Season 1


[213 MB] Death.In.Paradise.S01E01.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[201 MB] Death.In.Paradise.S01E02.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[203 MB] Death.In.Paradise.S01E03.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[211 MB] Death.In.Paradise.S01E04.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[203 MB] Death.In.Paradise.S01E05.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[202 MB] Death.In.Paradise.S01E06.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[203 MB] Death.In.Paradise.S01E07.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv
[202 MB] Death.In.Paradise.S01E08.480p.HDTV.ReEnc.x264-BoB-1chu.mkv

Season 2


[237 MB] death.in.paradise.s02e01.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[234 MB] death.in.paradise.S02E02.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[234 MB] death.in.paradise.S02E03.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[234 MB] death.in.paradise.S02E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[236 MB] death.in.paradise.S02E05.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[235 MB] death.in.paradise.S02E06.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.S02E07.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[234 MB] death.in.paradise.S02E08.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv

Season 3


[237 MB] death.in.paradise.S03E01.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[236 MB] death.in.paradise.S03E02.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[236 MB] death.in.paradise.S03E03.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[236 MB] death.in.paradise.S03E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s03e05.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[236 MB] death.in.paradise.S03E06.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s03e07.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s03e08.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv

Season 4


[235 MB] Death.In.Paradise.S04E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E02.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[235 MB] death.in.paradise.S04E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[235 MB] Death.In.Paradise.S04E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv

Season 5


[235 MB] death.in.paradise.S05E01.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e03.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e04.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[235 MB] death.in.paradise.S05E05.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e06.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e07.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[237 MB] death.in.paradise.s05e08.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv

Season 6


[233 MB] Death.in.Paradise.S06E01.720p.WEB.H264-WAKEYWAKEY-BWBP.mkv
[232 MB] Death.in.Paradise.S06E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.in.Paradise.S06E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.in.Paradise.S06E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.in.Paradise.S06E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.in.Paradise.S06E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.in.Paradise.S06E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.in.Paradise.S06E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv

Season 7


[230 MB] Death.In.Paradise.S07E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.In.Paradise.S07E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.In.Paradise.S07E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.In.Paradise.S07E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[227 MB] Death.In.Paradise.S07E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.In.Paradise.S07E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.In.Paradise.S07E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.In.Paradise.S07E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv

Season 8


[225 MB] Death.In.Paradise.S08E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[229 MB] death.in.paradise.S08E02.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[229 MB] Death.In.Paradise.S08E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[229 MB] Death.In.Paradise.S08E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.In.Paradise.S08E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[230 MB] Death.In.Paradise.S08E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[229 MB] Death.In.Paradise.S08E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[231 MB] Death.In.Paradise.S08E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv