به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Elementary

0 / 10Subtitle


Season 1


[174 MB] Elementary.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E10.720p.HDTV.x264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S01E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[175 MB] Elementary.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[353 MB] Elementary.S01E23E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 2


[174 MB] Elementary.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[175 MB] Elementary.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S02E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S02E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S02E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 3


[174 MB] Elementary.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[163 MB] Elementary.S03E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S03E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S03E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S03E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S03E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S03E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S03E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S03E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S03E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[165 MB] Elementary.S03E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[165 MB] Elementary.S03E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S03E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S03E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 4


[174 MB] Elementary.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[97 MB] Elementary.S04E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S04E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[164 MB] Elementary.S04E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S04E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S04E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[161 MB] Elementary.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Elementary.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[162 MB] Elementary.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S04E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S04E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 5


[172 MB] Elementary.S05E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S05E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[158 MB] Elementary.S05E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[161 MB] Elementary.S05E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S05E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S05E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[160 MB] Elementary.S05E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S05E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[162 MB] Elementary.S05E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S05E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S05E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S05E21.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S05E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S05E23.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S05E23.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S05E24.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 6


[163 MB] Elementary.S06E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[162 MB] Elementary.S06E01.An.Infinite.Capacity.for.Taking.Pains.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E02.Once.Youve.Ruled.Out.God.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E03.Pushing.Buttons.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E04.Our.Time.Is.Up.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E05.Bits.and.Pieces.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E06.Give.Me.the.Finger.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E07.Sober.Companions.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E08.Sand.Trap.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S06E09.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[173 MB] Elementary.S06E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E10.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S06E11.720p.WEB.H264-DEFLATE-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S06E11.Youve.Come.a.Long.Way.Baby.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[159 MB] Elementary.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[160 MB] Elementary.S06E13.Breathe.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] Elementary.S06E14.Through.the.Fog.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E14.Through.the.Fog.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[156 MB] Elementary.S06E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[158 MB] Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[157 MB] Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S06E16.Uncanny.Valley.of.the.Dolls.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E17.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S06E17.The.Worms.Crawl.In.The.Worms.Crawl.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S06E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] elementary.s06e18.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S06E18.The.Visions.of.Norman.P.Horowitz.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S06E19.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S06E19.The.Geek.Interpreter.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S06E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E20.Fit.to.Be.Tied.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv
[170 MB] elementary.s06e20.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S06E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S06E21.Whatever.Remains.However.Improbable.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-AJP69-BWBP.mkv

Season 7


[170 MB] Elementary.S07E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S07E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[168 MB] Elementary.S07E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S07E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[159 MB] Elementary.S07E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S07E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[165 MB] Elementary.S07E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP-BWBP.mkv
[167 MB] Elementary.S07E08.720p.WEB.H264-AMCON-BWBP.mkv
[162 MB] Elementary.S07E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S07E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Elementary.S07E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Elementary.S07E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Elementary.S07E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv