به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Midsomer Murders

8.0 / 10Subtitle


Season 01


[409 MB] Midsomer.Murders.s01e01.The.Killings.At.Badgers.Drift.(Pilot).-BWBP.mkv
[408 MB] Midsomer.Murders.s01e02.Written.In.Blood.-BWBP.mkv
[408 MB] Midsomer.Murders.s01e03.Death.Of.A.Hollow.Man.-BWBP.mkv
[408 MB] Midsomer.Murders.s01e04.Faithful.Unto.Death.-BWBP.mkv
[403 MB] Midsomer.Murders.s01e05.Death.In.Disguise.-BWBP.mkv

Season 02


[406 MB] Midsomer.Murders.s02e01.Deaths.Shadow.-BWBP.mkv
[405 MB] Midsomer.Murders.s02e02.Stranglers.Wood.-BWBP.mkv
[398 MB] Midsomer.Murders.s02e03.Dead.Mans.Eleven.-BWBP.mkv
[402 MB] Midsomer.Murders.s02e04.Blood.Will.Ou.-BWBP.mkv

Season 03


[395 MB] Midsomer.Murders.s03e01.Death.Of.A.Stranger.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s03e02.Blue.Herrings.-BWBP.mkv
[399 MB] Midsomer.Murders.s03e03.Judgement.Day.-BWBP.mkv
[410 MB] Midsomer.Murders.s03e04.Beyond.The.Grave.-BWBP.mkv

Season 04


[399 MB] Midsomer.Murders.s04e01.Garden.Of.Death.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s04e02.Destroying.Angel.-BWBP.mkv
[396 MB] Midsomer.Murders.s04e03.The.Electric.Vendetta.-BWBP.mkv
[396 MB] Midsomer.Murders.s04e04-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s04e05.Dark.Autumn.-BWBP.mkv
[395 MB] Midsomer.Murders.s04e06.Tainted.Fruit.-BWBP.mkv

Season 05


[355 MB] midsomer.murders..S05E03.written.in.the.stars.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[396 MB] Midsomer.Murders.s05e01.Market.For.Murder.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s05e02.A.Worm.In.The.Bud.-BWBP.mkv
[396 MB] Midsomer.Murders.s05e03.Ring.Out.Your.Dead.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s05e04.Murder.On.St.Malleys.Day.-BWBP.mkv

Season 06


[397 MB] Midsomer.Murders.s06e01.A.Talent.For.Life.-BWBP.mkv
[395 MB] Midsomer.Murders.s06e02.Death.And.Dreams.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s06e03.Painted.In.Blood.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s06e04.A.Tale.Of.Two.Hamlets.-BWBP.mkv
[396 MB] Midsomer.Murders.s06e05.Birds.Of.Prey.-BWBP.mkv

Season 07


[397 MB] Midsomer.Murders.s07e01.The.Green.Man.-BWBP.mkv
[397 MB] Midsomer.Murders.s07e02.Bad.Tidings.-BWBP.mkv
[381 MB] Midsomer.Murders.s07e03.The.Fisher.King.-BWBP.mkv
[381 MB] Midsomer.Murders.s07e04.Sins.of.Commission.-BWBP.mkv
[380 MB] Midsomer.Murders.s07e05.The.Maid.In.Splendour.-BWBP.mkv
[382 MB] Midsomer.Murders.s07e06.The.Straw.Woman.-BWBP.mkv
[381 MB] Midsomer.Murders.s07e07.Ghosts.of.Christmas.Past.-BWBP.mkv

Season 08


[372 MB] Midsomer.Murders.s08e01.Things.That.Go.Bump.In.The.Night.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s08e02.Dead.In.The.Water.-BWBP.mkv
[372 MB] Midsomer.Murders.s08e03.Orchis.Fatalis.-BWBP.mkv
[374 MB] Midsomer.Murders.s08e04.Bantling.Boy.-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders.s08e05.Second.Sight.-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders.s08e06.Hidden.Depths.-BWBP.mkv
[374 MB] Midsomer.Murders.s08e07.Sauce.For.The.Goose.-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders.s08e08.Midsomer.Rhapsody.-BWBP.mkv

Season 09


[376 MB] Midsomer.Murders.s09e01.The.House.In.The.Woods.-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders.s09e02.Dead.Letters.-BWBP.mkv
[375 MB] Midsomer.Murders.s09e03.Vixens.Run.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s09e04.Down.Among.The.Dead.Men.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s09e05.Four.Funerals.And.A.Wedding.-BWBP.mkv
[372 MB] Midsomer.Murders.s09e06.Country.Matters.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s09e07.Death.In.Chorus.-BWBP.mkv
[374 MB] Midsomer.Murders.s09e08.Last.Years.Model.-BWBP.mkv

Season 10


[372 MB] Midsomer.Murders.s10e01.Dance.with.the.Dead.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e02.The.Animal.Within.-BWBP.mkv
[371 MB] Midsomer.Murders.s10e03.The.Kings.Crystal.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e04.The.Axeman.Cometh.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e05.Death.and.Dust.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e06.Picture.of.Innocence.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e07.They.Seek.Him.Here.-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s10e08.Death.in.a.Chocolate.Box.-BWBP.mkv

Season 11


[374 MB] Midsomer.Murders.s11e01.Shot.at.Dawn-BWBP.mkv
[374 MB] Midsomer.Murders.s11e02.Blood.Wedding-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s11e03.Left.for.Dead-BWBP.mkv
[374 MB] Midsomer.Murders.s11e04.Midsomer.Life-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s11e05.The.Magicians.Nephew-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s11e06.Days.of.Misrule-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders.s11e07.Talking.to.the.Dead-BWBP.mkv

Season 12


[375 MB] Midsomer.Murders...S12E01...The.Dogleg.Murders-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders...S12E02...The.Black.Book-BWBP.mkv
[375 MB] Midsomer.Murders...S12E03...Secrets.and.Spies-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders...S12E04...The.Glitch-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders...S12E05...Small.Mercies-BWBP.mkv
[376 MB] Midsomer.Murders...S12E06...The.Creeper-BWBP.mkv
[373 MB] Midsomer.Murders...S12E07...The.Great.And.The.Good-BWBP.mkv

Season 13


[358 MB] Midsomer.Murders.S13E01.The.Sword.of.Guillaume-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S13E02.The.Made-to-Measure.Murders-BWBP.mkv
[357 MB] Midsomer.Murders.S13E03.Blood.on.the.Saddle-BWBP.mkv
[355 MB] Midsomer.Murders.S13E04.The.Silent.Land-BWBP.mkv
[357 MB] Midsomer.Murders.S13E05.Master.Class-BWBP.mkv
[357 MB] Midsomer.Murders.S13E06.The.Noble.Art-BWBP.mkv
[357 MB] Midsomer.Murders.S13E07.Not.in.my.back.yard-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S13E08.Fit.for.Murder-BWBP.mkv

Season 14


[359 MB] Midsomer.Murders.S14E01.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S14E02.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S14E03.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S14E04.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S14E05.HDTV.XviD-TLA-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S14E06.HDTV.XviD-DOC-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S14E07.HDTV.XviD-DOC-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S14E08.HDTV.XviD-RiVER-BWBP.mkv

Season 15


[356 MB] midsomer.murders.S15E01.the.dark.rider.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[358 MB] midsomer.murders.s15e02.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv
[355 MB] midsomer.murders.S15E03.written.in.the.stars.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[353 MB] midsomer.murders.s15e04.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[355 MB] midsomer.murders.S15E05.the.sicilian.defence.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[354 MB] midsomer.murders.S15E06.schooled.in.murder.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv

Season 16


[359 MB] midsomer.murders.s16e01.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[353 MB] midsomer.murders.s16e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[356 MB] midsomer.murders.S16E03.wild.harvest.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv
[356 MB] midsomer.murders.s16e04.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv
[357 MB] midsomer.murders.s16e05.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv

Season 17


[358 MB] midsomer.murders.s17e01.720p.hdtv.x264-bia-BWBP.mkv
[357 MB] midsomer.murders.s17e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[357 MB] midsomer.murders.s17e03.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[357 MB] midsomer.murders.s17e04.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv

Season 18


[355 MB] Midsomer.Murders.S18E01.Habeas.Corpus.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[357 MB] midsomer.murders.s18e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv
[355 MB] Midsomer.Murders.S18E03.Breaking.The.Chain.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[355 MB] Midsomer.Murders.S18E04.A.Dying.Art.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[356 MB] Midsomer.Murders.S18E05.Saints.And.Sinners.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[354 MB] Midsomer.Murders.S18E06.Harvest.Of.Souls.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv

Season 19


[355 MB] Midsomer.Murders.S19E01.The.Village.That.Rose.From.The.Dead.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[355 MB] Midsomer.Murders.S19E02.Crime.And.Punishment.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[356 MB] Midsomer.Murders.S19E03.Last.Man.Out.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[357 MB] Midsomer.Murders.S19E04.Red.In.Tooth.And.Claw.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[356 MB] midsomer.murders.s19e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv

Season 20


[354 MB] Midsomer.Murders.S20E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[355 MB] Midsomer.Murders.S20E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[356 MB] Midsomer.Murders.S20E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv
[356 MB] midsomer.murders.s20e03.real.720p.hdtv.x264-mtb-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S20E04.The.Lions.of.Causton.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[358 MB] Midsomer.Murders.S20E05.Till.Death.Do.Us.Part.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[359 MB] Midsomer.Murders.S20E06.Send.in.the.Clowns.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv