به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

The Big Bang Theory

8.8 / 10Subtitle


Season 01


[92 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E01.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E02.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[88 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E03.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E06.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E07.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E08.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E09.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E10.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[88 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E11.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E12.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E13.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E14.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[88 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E15.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E16.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S01E17.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv

Season 02


[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E01.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E02.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E03.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E04.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E05.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E06.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E07.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E08.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E09.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E10.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E11.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E12.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E13.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E14.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E15.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E16.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E17.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E18.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E19.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E20.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E21.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E22.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S02E23.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv

Season 03


[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E01.The.Electric.Can.Opener.Fluctuation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E02.The.Jiminy.Conjecture.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E03.The.Gothowitz.Deviation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E04.The.Pirate.Solution.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E05.The.Creepy.Candy.Coating.Corollary.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E06.The.Cornhusker.Vortex.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E07.The.Guitarist.Amplification.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E08.The.Adhesive.Duck.Deficiency.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E09.The.Vengeance.Formula.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E10.The.Gorilla.Experiment.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E11.The.Maternal.Congruence.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E12.The.Psychic.Vortex.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E13.The.Bozeman.Reaction.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E14.The.Einstein.Approximation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E15.The.Large.Hadron.Collision.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E16.The.Excelsior.Acquisition.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E17.The.Precious.Fragmentation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E18.The.Pants.Alternative.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E19.The.Wheaton.Recurrence.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E20.The.Spaghetti.Catalyst.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E21.The.Plimpton.Stimulation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E22.The.Staircase.Implementation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S03E23.The.Lunar.Excitation.720p.BluRay.x264-SiNNERS-BWBP.mkv

Season 04


[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E01.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E02.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E03.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E04.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E05.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E06.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E07.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E08.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E09.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E10.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E11.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E12.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E13.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E14.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E15.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E16.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E17.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E18.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E19.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E20.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E21.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E22.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E23.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S04E24.720p.BluRay.X264-CLUE-BWBP.mkv

Season 05


[70 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
[70 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E02.The.Infestation.Hypothesis.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-CtrlHD.mkv
[70 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
[70 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E04.720p.hdtv.x264-orenji.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E05.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E08.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[84 MB] the.big.bang.theory.s05e09.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E11.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E12.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[151 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S05E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 06


[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S06E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 07


[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E19.The.Indecision.Amalgamation.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S07E24.The.Status.Quo.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BWBP.mkv

Season 08


[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S08E24.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 09


[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[69 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S09E24.720p.HDTV.DD5.1.x264-NTb-BWBP.mkv

Season 10


[88 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E05.720p.HDTV.x264-IchiMaruGin-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E10.The.Property.Collision.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E13.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[71 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E22.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S10E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 11


[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E01.The.Proposal.Proposal.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E02.The.Retraction.Reaction.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E03.The.Relaxation.Integration.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E04.The.Explosion.Implosion.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E05.The.Collaboration.Contamination.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E07.The.Geology.Methodology.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] the.big.bang.theory.s11e12.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.720p.WEBRip.x264-RTFM-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[74 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E16.The.Neonatal.Nomenclature.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E17.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E17.The.Athenaeum.Allocation.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E18.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E18.The.Gates.Excitation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E19.The.Tenant.Disassociation.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] the.big.bang.theory.s11e20.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E20.The.Reclusive.Potential.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E21.The.Comet.Polarization.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E22.The.Monetary.Insufficiency.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E23.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E23.The.Sibling.Realignment.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[86 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[87 MB] The.Big.Bang.Theory.S11E24.The.Bow.Tie.Asymmetry.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv

Season 12


[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[82 MB] the.big.bang.theory.s12e01.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[83 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[82 MB] the.big.bang.theory.s12e03.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[75 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[79 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[77 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E14.The.Meteorite.Manifestation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[84 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[80 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] the.big.bang.theory.s12e18.720p.hdtv.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[79 MB] the.big.bang.theory.s12e19.720p.hdtv.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[76 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E20.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[77 MB] the.big.bang.theory.s12e21.720p.hdtv.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[82 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E22.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Big.Bang.Theory.S12E23E24.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] the.big.bang.theory.s12e24.unraveling.the.mystery.a.big.bang.farewell.real.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv